Fakta om vårt elnät

En nyckelkomponent i samhället

Med över 1800 km av ledningsnät sträcker vi oss som ett nätverk av livslinjer både på och under vårt fina landskap. Vi ser till att det lyser i ditt hem och driver samhället framåt.

Vårt elnät

Vi ansvarar för elnätet i centrala Sundsvall med omnejd och på Alnö. Tack vare den så kallade områdeskoncessionen inom det geografiska området så är det enbart vi som verkar här. Det står dig sedan fritt att välja vilken elhandlare du vill köpa din el av. Vill du inte göra ett aktivt val är Sundsvall Energi vår anvisningsleverantör av el.

Fakta

Mått

Ledningsnätets totala längd


1848 km

 

Elnät i form av nedgrävd kabel

1705 km

Isolerad luftledning

143 km

Oisolerad luftledning högspänning

0 km

Investeringar i elnätet (2024-2027)

80 Mkr/år

Elavbrott per kund 2023 (exkl. överliggande nät)

27,70 min

Tillgängligheten år 2016

99,9947 %

Antal kunder

28200

Energiomsättning

572 GWh

Mottagningsstationer

6 st

Nätstationer

510 st

Var informationen på sidan till hjälp?