Social hållbarhet

Här kan du ta del av hur vi tar samhällsansvar, främjar likabehandling och jämställdhet, stödjer hälsa och återhämtning, samt hur vi samarbetar med vår omgivning.

Hur vi arbetar med social hållbarhet

Vi är ett kommunalt bolag som tar samhällsansvar. Vi jobbar för samhällets bästa utifrån en stark företagskultur med våra värdeord som tydliga vägvisare för hållbarhet:

  • Mångfald
  • Ärlighet
  • Tillgänglighet
  • Tillit
  • Ansvar

El - mycket mer än bara lampor som lyser

För oss är det en självklarhet att säkerställa att du alltid har tillgång till elektricitet, oavsett omständigheterna. När strömmen sviktar är vi alltid redo att rycka in och återställa ljuset i ditt hem. Genom vårt dagliga arbete förser vi Sundsvall med ström, och detta åtagande kräver inte bara tekniskt kunnande utan även en noggrannhet och säkerhet för att garantera stadens välbefinnande.

Vår strävan är att inte bara leverera el utan att också vara en pålitlig partner för Sundsvalls invånare. Vi ser till att ingen lämnas i mörker och att våra insatser bidrar till stadens långsiktiga hållbarhet. Genom att främja elektrifiering och utveckla stadens elnät bidrar vi till en mer hållbar framtid där energianvändningen blir alltmer effektiv och miljövänlig.

Exempel på elens betydelse:

  • Grundläggande behov: El ger tillgång till belysning, värme, matlagning och kommunikation, vilket förbättrar människors livskvalitet.
  • Utbildning och utveckling: El möjliggör tillgång till teknik och information, vilket ökar möjligheterna till utbildning och personlig utveckling.
  • Ekonomisk tillväxt: Tillgång till el driver företagande och skapar arbetstillfällen, vilket bidrar till ekonomisk tillväxt.
  • Hälso- och sjukvård: El är nödvändigt för att driva medicinsk utrustning och säkerställa hälso- och sjukvårdstjänster.
  • Social inkludering: Tillgång till el minskar ojämlikhet och främjar social inkludering genom att ge alla lika möjligheter och resurser.
Hjärta

Vår hälsa och välbefinnande

Att vara bekräftad, känna sammanhang och gemenskap - i familjen, på arbetsplatsen, bland medarbetare och vänner, det är av stor vikt för din allmänna hälsa. Socialt välbefinnande är lika viktigt som att du har en fysisk och psykisk hälsa, och de är avhängiga av varandra. Din psykiska och mentala hälsa är i sig beroende av att du lever ett liv som ger mening till den du är och vill vara. På Sundsvall Elnät jobbar vi även aktivt med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats för att medarbetarna ska få förutsättningar att hålla sig friska.

Att arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö, friskare medarbetare och tidiga arbets-anpassningar är en viktig del i vår medarbetarpolitik. Det bidrar till arbetsglädje och till att medarbetarnas resurser tas tillvara och utvecklas. Vi eftersträvar en hög frisknärvaro, god hälsa och trivsel bland medarbetarna. Arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer ska aktivt samverka för att hälsofrämjande och förebyggande åtgärder uppmärksammas och uppmuntras.

Vill du veta mer om hur vi har det på jobbet?

Kollegor

Hur vi samarbetar med vår omgivning

Våra nätverk utgör inte bara en plats för affärsutbyten; de är en arena för ömsesidigt lärande och tillväxt. Genom att aktivt dela med oss av kunskap och erfarenheter stärker vi varandra och skapar möjligheter till utveckling. Vi tror på att lyfta varandra, där framgång delas och firas tillsammans.

Eftersom vår bransch är i ständig förändring lägger vi mycket energi på att utveckla kompetensen och kunskapen hos våra medarbetare. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med vår kompetensförsörjning genom bland annat lokal inhyrning av personal, in-/outsourcing och utbildning.

Att bygga långsiktiga relationer är något vi tycker är viktigt och när vi rekryterar satsar vi därför ofta på att anställa tidigare praktikanter och examensarbetare. Vi tar främst in praktikanter som utbildar sig inom el- och energibranschen. Genom samarbeten med gymnasiala och eftergymnasiala skolor som till exempel Mittuniversitetet och Umeå Universitet via Elkrafts-programmet tar vi in ett flertal praktikanter och examensarbetare varje år för att säkra kompetens och framtida rekryteringsbehov.

Samarbete är kärnan i vår verksamhet och präglar alla våra aktiviteter. Vi är övertygade om att samverkan är nyckeln till att möta de stora utmaningarna som vårt samhälle står inför. Genom nära samarbete med entreprenörer, företag och skolor strävar vi efter goda arbetsrelationer och kunskapsutbyte för att upprätthålla både vår verksamhet och samhällets utveckling.

Vill du veta mer om våra nätverk och samarbeten?

Var informationen på sidan till hjälp?