Ekonomisk hållbarhet

Hur vi upprätthåller lönsamma och stabila investeringar, intäkter och kostnader på ett hållbart sätt.

Vårt ekonomiska hållbarhetsarbete

Ekonomisk hållbarhet innebär att upprätthålla lönsamhet och stabilitet på lång sikt genom att hantera investeringar, intäkter och kostnader på ett hållbart sätt. Det handlar om att balansera ekonomiska beslut med sociala och miljömässiga hänseenden för att säkerställa långsiktig framgång och hållbarhet.

Genom att inkludera hållbarhetskrav i våra upphandlingar har vi möjlighet att påverka leverantörers hållbarhetsarbete, vilket innebär att vi kan bedöma deras miljöpåverkan, arbetsförhållanden och ekonomiska stabilitet. Detta främjar ekonomisk hållbarhet genom att säkerställa att våra partners och leverantörer delar våra hållbarhetsvärderingar och bidrar till en hållbar leveranskedja.

Vill du veta mer om våra upphandlingar?

Sundsvall Elnät använder Sundsvalls kommuns abonnemang för att administrera upphandlingar via E-avrop.

Var informationen på sidan till hjälp?