Sibirien

Vi förstärker elnätet i området

I detta projekt påverkas följande gator: Vattugatan, Flisvägen, Sibirienvägen, Stockgränd, Stapelvägen, Barkvägen och Slipgatan.

Aktuellt

Nu är arbetet igång i Sibirien. Vi byter ut elledningar och kabelskåp och om allt går enligt plan sker färdigställandet i slutet av 2024.

Hur påverkas området under projektet?

I och med att nya kablar ska grävas ner i området kommer framkomligheten, under vissa perioder, att vara begränsad och omledningar av trafik kommer att ske. Utöver detta behöver vi, under kortare perioder, bryta strömmen i ett antal fastigheter. Du, som berörs av det sistnämnda, får separat information om detta i god tid innan strömmen bryts.

Gator som påverkas: Vattugatan, Flisvägen, Sibirienvägen, Stockgränd, Stapelvägen, Barkvägen och Slipgatan.

Ska ni gräva på min fastighet?

Vi kontaktar de som berörs av grävarbetet på fastigheter innan vi sätter skopan i backen. Har du inte fått ett brev om detta kommer ingen grävning att ske på din tomt.

Behöver jag, som kund, göra något?

Informera gärna eventuella hyresgäster om projektet och vilken påverkan det kommer att ha på området under projekttiden.

Smutsiga händer

Överraskande snabba svar!

Se dina fakturor på Mina sidor

Håll koll på din förbrukning och dina fakturor på Mina sidor.

Var informationen på sidan till hjälp?