Klackvägen

Vi förstärker elnätet i området

I detta projekt påverkas följande gator, utöver Klackvägen: Hemmansvägen.

I slutet av sommaren påbörjar vi arbetet med att förstärka elnätet på Klackvägen. Under projektet ska vi byta ledningar, kabelskåp samt stationer och om allt går enligt plan räknar vi med att vara klara innan årsskiftet 2024/2025.

Hur påverkas området under projektet?

I och med att nya kablar ska grävas ner i området kommer framkomligheten, under vissa perioder, att vara begränsad och eventuella omledningar av trafik kommer att ske. Utöver detta behöver vi, under kortare perioder, bryta strömmen i ett antal fastigheter. Du, som berörs av det sistnämnda, får separat information om detta i god tid innan strömmen bryts.

Gator som påverkas: Klackvägen och Hemmansvägen.

Ska ni gräva på min fastighet?

Vi kontaktar de som berörs av grävarbetet på fastigheter innan vi sätter skopan i backen. Har du inte fått ett brev om detta kommer ingen grävning att ske på din tomt.

Behöver jag, som kund, göra något?

Informera gärna eventuella hyresgäster om projektet och vilken påverkan det kommer att ha på området under projekttiden.

glödlampa

Urban Tellebo, projektledare

Byggarbete

Kundservice

info@sundsvallelnat.se
060 - 600 50 20

Smutsiga händer

Överraskande snabba svar!

Se dina fakturor på Mina sidor

Håll koll på din förbrukning och dina fakturor på Mina sidor.

Var informationen på sidan till hjälp?