Rättscentrum

Vi förstärker elnätet i området

I detta projekt påverkas följande gator: Åkersviksgatan, Södra Tjärngatan, Hovrättsgatan, Hovrättsbacken, Rektorsgatan, Storgatan, Rådhusgatan, Norra Tjärngatan.

När snön smält och tjälen gått ur marken påbörjar vi arbetet med att förstärka elnätet i området kring Rättscentrum. Vi delar in området i två etapper där etapp två ligger med i den preliminära projektplaneringen för 2025. Etapp ett räknar vi med att dra igång redan under maj 2024 och om allt går enligt plan sker färdigställandet av etapp ett i slutet av 2024.

Hur påverkas området under projektet?

I och med att nya kablar ska grävas ner i området kommer framkomligheten, under vissa perioder, att vara begränsad och omledningar av trafik kommer att ske. De gator som påverkas mest av projektet är Södra Tjärngatan, Storgatan och Rektorsgatan. Utöver detta behöver vi, under kortare perioder, bryta strömmen i ett antal fastigheter.

Du, som berörs av det sistnämnda, får separat information om detta i god tid innan strömmen bryts. Detta kan också beröra dig som bor, driver verksamhet eller äger fastigheter i etapp 2.

Gator som påverkas: Åkersviksgatan, Södra Tjärngatan, Hovrättsgatan, Hovrättsbacken, Rektorsgatan, Storgatan, Rådhusgatan, Norra Tjärngatan.

Ska ni gräva på min fastighet?

Vi kontaktar de som berörs av grävarbetet på fastigheter innan vi sätter skopan i backen. Har du inte fått ett brev om detta kommer ingen grävning att ske på din tomt.

Behöver jag, som kund, göra något?

Informera gärna eventuella hyresgäster om projektet och vilken påverkan det kommer att ha på området under projekttiden.

Bild över området där projektet ska utföras
glödlampa

Patrik Edlund, projektledare

Smutsiga händer

Överraskande snabba svar!

Se dina fakturor på Mina sidor

Håll koll på din förbrukning och dina fakturor på Mina sidor.

Var informationen på sidan till hjälp?