Ersättning vid avbrott

Vi är både glada och stolta över att vi inte har många, eller långa, avbrott i vårt nät. Vi arbetar ihållande med att du ska klara dig från avbrottsersättning.

Så här ser ersättningsnivåerna ut

Ersättningsnivåerna är en procentuell del av av din beräknade årliga nätkostnad, och beror på hur många timmar avbrottet varar. Om du haft ett strömavbrott längre än 12 timmar får du ersättning. Detta sker automatiskt och är inget du behöver anmäla till oss. Du får din ersättning inom sex månader. I de fall något i din fastighet går sönder vid ett strömavbrott längre än tolv timmar, kan du anmäla den skadan till oss.
Glöm dock inte att även anmäla det till ditt försäkringsbolag.

 

Avbrottstid i timmar

Del av din beräknade årliga nätkostnad i procent

Minsta ersättning i kronor

12-24

12,5

1 200 kr

24-48

37,5

2 400 kr

48-72

62,5

3 600 kr

72-96

87,5

4 800 kr

96-120

112,5

6 000 kr

Vad är skillnaden mellan skadestånd och avbrottsersättning?

Vissa strömavbrott, orsakade av exempelvis oväder, kan leda till att skador uppstår eller att mat förstörs, vilket kan vara skäl för skadeståndsersättning. I dessa fall gäller Ellagen, som säger att avbrottsersättning ska avräknas från skadeståndsersättningen. Det betyder att vi enbart betalar ut skadestånd för den del som överstiger den avbrottsersättning du beviljats.

Ett exempel: Om du är berättigad till avbrottsersättning med 1000 kronor och skadeståndsersättning med 1100 kronor blir den totala ersättningen 1100, det vill säga 1000 kronor i avbrottsersättning och 100 kronor i skadeståndsersättning.

Har du fler frågor om avbrottsersättning eller skadestånd - vänligen kontakta vår Kundservice på 060 - 600 50 20 eller skicka ett mail till info@sundsvallelnat.se

Skjuter du krislådan på framtiden?

Ta hjälp av vår krislista
och få lådan fylld.

Anmäl skada


Beskriv händelseförloppet kortfattat

Här bifogar du relevanta bilder eller PDF-dokument


Har reparationer gjorts sedan skadan uppstod?
Har reparationer gjorts sedan skadan uppstod?
Har du anmält skadan till ditt försäkringsbolag?
Har du anmält skadan till ditt försäkringsbolag?

Vi behöver detta vid en eventuell utbetalning

Var informationen på sidan till hjälp?