Pågående projekt

Nu rustar vi Sundsvall för framtiden genom att förstärka elnätet på flera håll i vårt område - kanske är vi i närheten av dig och framtidssäkrar?

Vilket projekt vill du läsa om?

glödlampa

Vi förstärker för framtiden på Kryssarvägen.

Byggarbete

Vi förstärker framtiden i området kring Rättscentrum.

Smutsiga händer

Vi bygger ut elnätet för nya bostäder och förstärker befintligt elnät.

glödlampa

Vi byter ut befintliga ledningar och kabelskåp i Sibirien.

glödlampa

Vi förstärker elnätet på, och kring, Klackvägen.

Stationsbyten och mindre projekt

Aktuellt

Störningar i parkeringar och i området kring den befintliga nätstationen. Strömavbrott kommer påverka hela Uppsalavägen samt närliggande förskola och kyrka.

Aktuellt

Under projektet begränsas parkeringsmöjligheterna i Granloholms centrum, exempelvis Ica Ettan. Vi behöver, vid ett eller flera tillfällen, bryta strömmen i området vilket även påverkar butiker, den lokala pizzerian, kyrkan,skolor samt boende på Varbergsvägen.

Aktuellt

Under projektet begränsas parkeringar, in- och utfarter. Vi behöver också, vid eller eller flera tillfällen, bryta strömmen vilket påverkar boende på Piteåvägen och till viss del Haparandavägen.

Aktuellt

Nätstationen på Bergfotsgatan har gjort sitt och därför byts den nu ut till en ny. I detta fall byggs den nya stationen bredvid den befintliga stationen. Bytet beräknas starta under försommaren och arbetet påverkar varken trafik eller framkomlighet i området.

För att öka driftsäkerheten i nätet pågår ständigt inmätning av tidigare nedgrävda elkablar. Målsättningen är att varje år mäta in 75 kilometer elkablar.

Arbetet delas upp i olika delar under året och just nu pågår inmätningar i Vi, Älva och Rökland på Alnö. Vår entreprenör, Kraftservice i Norden, söker rätt på kablarna och mäter in dessa med GPS. Även kablar på privata tomter markeras med färgad spray på marken.

Information kommer!

Hållbart är självklart

För oss är det ganska enkelt att arbeta hållbart. Vår produkt är en möjliggörare för det hållbara samhället och vi blir därför en nyckelspelare i Sundsvalls energiomställning. Ett Sundsvall som ska klara fler elbilar, fler laddstolpar och fler solceller. Här finns ingen tid att spara och därför jobbar vi stenhårt och på flera håll i vårt området med att förstärka vårt elnät. För ett grönare och skönare Sundsvall.

Få sms av oss när du har strömavbrott

Vi skickar ett sms till dig vid oplanerade avbrott. Kostnadsfritt förstås!

Var informationen på sidan till hjälp?