Kryssarvägen

Vi förstärker elnätet i området

I detta projekt påverkas följande gator: Kryssarvägen, Briggvägen, Barkassvägen och Skonertvägen.

När snön har tinat och tjälen gått ur marken påbörjar vi arbetet med att förstärka elnätet på Kryssarvägen. Under projektet ska vi ska byta ledningar samt kabelskåp och om allt går enligt plan räknar vi med att vara klara i slutet av sommaren 2024.

Hur påverkas området under projektet?

I och med att nya kablar ska grävas ner i området kommer framkomligheten, under vissa perioder, att vara begränsad och eventuella omledningar av trafik kommer att ske. Utöver detta behöver vi, under kortare perioder, bryta strömmen i ett antal fastigheter. Du, som berörs av det sistnämnda, får separat information om detta i god tid innan strömmen bryts.

Gator som påverkas: Krysarvägen, Briggvägen, Barkassvägen, och Skonertvägen.

Ska ni gräva på min fastighet?

Vi kontaktar de som berörs av grävarbetet på fastigheter innan vi sätter skopan i backen. Har du inte fått ett brev om detta kommer ingen grävning att ske på din tomt.

Behöver jag, som kund, göra något?

Informera gärna eventuella hyresgäster om projektet och vilken påverkan det kommer att ha på området under projekttiden.

glödlampa

Urban Tellebo, projektledare

Smutsiga händer

Överraskande snabba svar!

Se dina fakturor på Mina sidor

Håll koll på din förbrukning och dina fakturor på Mina sidor.

Var informationen på sidan till hjälp?