Tillgänglighet för sundsvallelnat.se

Den här sidan beskriver hur Sundsvall Elnäts hemsida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem och anpassa sidan för att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sundsvall Elnät hemsida som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa av bilderna saknar beskrivande text. Arbetet pågår med att åtgärda detta.
 • Vissa rubriker på specifika sidor är felaktigt kodade. Arbetet pågår med att åtgärda detta.
 • Vissa tabeller och formulärelement är bristfälligt uppbyggda för att skärmläsare korrekt ska kunna återge dess sammanhang.
 • Sök-funktionens sök-knapp behöver namnges för att skärmläsare ska återge dess funktion.
 • Navigeringen på startsidan är inte angiven i ett NAV-element.
 • Vissa felmeddelanden i våra formulär har svårt att återges i korrekt sammanhang vid uppläsning av skärmläsare.
 • Länkar som inte är tydligt beskrivna åtgärdas löpande.
 • Tabbordningen är inte logisk för formulären på sidan.
 • Sök-funktionens sök-knapp behöver namnges för skärmläsare ska återge dess funktion.
 • Sökfältet har brister i att läsas upp av skärmläsare. Sökresultaten uppdateras automatiskt och blir inte uppläst av skärmläsaren.
 • Våra engelska sidor är inte i koden specificerade att innehålla engelsk text. Ingen planerad åtgärd.
 • Följdordningen på vissa återkommande menyer är inte konsekventa på alla sidor. Dessa åtgärdas löpande.
 • Facebook-chatten (tredjepart) är ej anpassad. Ingen egen åtgärd kommer vidtas då vi tillhandahåller andra kontaktvägar för supportärenden.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt skapade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa fält i våra formulär är idag inte anpassade för automatisk ifyllning.
 • Vissa sidor har inte stöd för att ändra mellanrum i text.
 • Facebook-chatten (tredjepart) är ej anpassad när användaren zoomar in på sidan. Ingen egen åtgärd kommer vidtas då vi tillhandahåller andra kontaktvägar för supportärenden.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Kontrastvärdet mellan text och bakgrund i toppmenyn och sidfoten är något lägre än det rekommenderade värdet: 4.3 istället för 4.5. Ingen åtgärd är planerad.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Facebook-chatten (tredjepart) är ej anpassad för att hanteras endast med ett tangentbord. Ingen egen åtgärd kommer vidtas. Vi tillhandahåller andra kontaktvägar för supportärenden.
 • Tabbordningen är inte logisk för formulären på sidan. 

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vissa sidor har inte stöd för att ändra mellanrum i text.

Vår ambition är att ha åtgärdat de viktigaste kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Brister gällande subdomäner

Mina sidor (minasidor.sundsvallelnat.se)

Mina sidor har brister gällande möjligheten att kunna navigera med endast tangentbord – bland annat funktionalitet i formulär, namngivning av element och visningen av tangentbordsfokus. Det finns även problem vid användning med nedsatt färgseende då vissa objekt endast förklaras med hjälp färg. Ett arbete pågår med för att utveckla ett nytt Mina sidor, med planerad lansering under 2021, och därför kommer inga åtgärder att vidtas.

Avbrottskarta (avbrottskarta.sundsvallelnat.se)

Vår avbrottskarta har brister gällande möjligheten att kunna navigera endast med tangentbord. Vi tillhandahåller motsvarande driftinformation på vår startsida och därför kommer ingen åtgärd att vidtas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Sundsvall Elnät hemsida.

Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.