Konsumenträtt

Konsumenträtt – dina rättigheter och våra kundlöften.

Vi vill att du som kund ska vara nöjd med oss och därför finns vi till hands om du har klagomål eller är missnöjd med någon av våra tjänster. Kontakta oss så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål, svara på frågor och ta emot dina synpunkter.

Klagomålsrutin

Vi tycker det är viktigt att du som kund får den hjälp du behöver och att du har möjlighet att påverka.

Har du klagomål eller problem som gäller Sundsvall Elnät kontaktar du i första hand vår kundservice på 060-600 50 20 eller via mail, info@sundsvallelnat.se.

Du kan även besöka oss på helgfria vardagar, klockan 08-16. Klagomål som inte kan åtgärdas omgående överlämnas till ansvarig chef för bedömning och eventuella åtgärder i enlighet med vår klagomålsinstruktion.

Rådgivning

Om du framfört klagomål till oss och inte blir nöjd med det svar du får så finns det rådgivare som kan göra en opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan höra av dig till kommunens konsumentvägledning eller till Konsumenternas energimarknadsbyrå, för att få deras vägledning.

Prövning av ärendet

Är du missnöjd med ett beslut från oss och vill du få ditt ärende prövat kan du vända dig till:

  • Energimarknadsinspektionen, som är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet.
  • Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden ger inga råd till dig innan du gör en anmälan. Därför är det bäst att först prata med kommunens konsumentvägledare, som vet vilka regler som gäller och hur du gör en anmälan. Nämnden ger sedan en rekommendation om hur tvisten bör lösas.
  • Allmän Domstol (tingsrätt). Om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut kan den andra parten ta upp det i en domstol.

Rättigheter enligt Ellagen

Som kund till ett elnätsbolag har du vissa rättigheter som regleras i Ellagen (Sveriges riksdag). Du hittar rättigheterna i 11 kap. 18 §. Till exempel ska du få meddelande om villkorsändringar i förväg och det ska finnas särskilda rutiner för hur vi informerar om planerade avbrott. Dessutom finns andra avtal som reglerar förhållandet mellan dig som kund och oss som leverantör av el.

Var informationen på sidan till hjälp?