Kabelanvisning

Ska du gräva och behöver veta var eventuella kablar finns?

Vad är Ledningskollen?

På Ledningskollen finns de flesta ledningsägare i ditt område samlade, vilket innebär att du med en enda registrering och fråga får ett svar på vilka ledningar som kan finnas i det område som du vill gräva – oavsett om det gäller bredband, vatten, el eller fjärrvärme.

Tjänsten fungerar för såväl privatpersoner som för företag, myndigheter, kommuner och andra som planerar att gräva, schakta eller spränga på en specifik plats. Det är dessutom enkelt, du ritar in var du vill gräva och får omgående svar på vilka intressenter som kan ha ledningar där.

Fördelen med webbtjänsten är att den sparar dig tid eftersom du själv inte behöver hålla reda på och kontakta flera olika ledningsägare.

Syftet med tjänsten är också att minska antalet grävskador på Sveriges samlade infrastruktur. Varje år förorsakas ledningsskador för flera hundra miljoner kronor. För dig som privatperson eller företag kan det dessutom bli väldigt kostsamt att gräva utan att ha koll på ledningarna.

Ledningskollen, som drivs av kommunikationsmyndigheten PTS, kan även användas som ett verktyg för samordning och informationsutbyte vid planering och projektering av framtida projekt.

Har du en akut situation?

Finns risk för personskador, skada på egendom i form av gas- eller vattenläcka eller annan samhällsfarlig situation som exempelvis kräver omedelbar uppschaktning
– ring företaget Geomatikk på: 026-12 35 00

Elmätaren - nu ännu smartare

Den nya elmätaren ger dig mätvärden var 15:e minut. Utöver det ger den dig möjlighet att, via den så kallade HAN-porten, optimera din förbrukning och bli mer aktiv på elmarknaden.

Var informationen på sidan till hjälp?