El-lexikon

Ibland blir vi hemmablinda och slänger oss med ord ingen förstår. Det försöker vi råda bot på i det här el-lexikonet.

Ordlistan börjar här och fylls på allt eftersom!

Tariff eller nättariff

Detsamma som nätavgift. Nättariffen är den avgift som elnätsföretaget tar ut för att överföra elektricitet från produktionsanläggningar till ditt hushåll. Den består av både en fast och en rörlig avgift för att täcka de kostnader som inte är ständiga i elnätsinfrastrukturen.

Rörlig avgift

Även kallad överföringsavgift eller förbrukningsavgift. Detta är en del av nättariffen som du som kund kan påverka. Ju mer el du förbrukar, desto högre blir den rörliga avgiften. Genom att skruva på dina vanor kan du alltså påverka kostnaden för din nätavgift.

Effektabonnemang

El är som vatten i ett rör och med ett elnätsavtal betalar du för hur mycket vatten du använder totalt sett. Effektabonnemanget tar istället hänsyn till hur mycket el du använder samtidigt. Även om du inte använder mycket el kanske du använder flera saker som behöver el samtidigt. Detta styr vilken säkringsstorlek du behöver.

Säkringsstorlek

Det finns flera olika storlekar på säkringar. Här är det inte hur mycket el du använder per månad eller år som avgör vilken säkringsstorlek du behöver, utan hur mycket el du använder samtidigt.

Watt / Kilowatt / Megawatt / Terawatt:

Lika svårt som det är att koka lagomt mycket ris, lika svårt är det att som ”vanlig människa” uppskatta hur mycket en watt, eller en kilowatt är. I korthet är en skala där varje enhet ökar med faktorn 1000 från watt till kilowatt, megawatt, gigawatt och terawatt, och varje enhet representerar större och större mängder energi.

Så egentligen behöver en ”vanlig människa” bara hålla koll på ”watt” och ”kilowatt”. När du till exempel tvättar kläder används mellan en halv och 2,5 Kwh per omgång. Beroende på vilken typ av tvättmaskin du har.

Högspänning

En mycket stark el som används för att skicka elektricitet över långa avstånd, som till exempel på elledningar från ett kraftverk till våra städer.

Lågspänning

Nätet med mindre kraft, vilket också betyder en säkrare elanvändning i våra hus och för våra hushållsapparater. Lågspänning används där vi använder el i vår vardag, som till exempel uttagen i våra hem och i elektronik.

Energiskatt

Energiskatt betalar alla som har ett elnätsavtal. Den slanten går via oss och vidare till regeringen. Det betyder att vi egentligen bara sköter den administrativt åt regeringen. Regeringen, i sin tur, använder energiskatten till att stödja olika samhällstjänster eller för att uppmuntra till en mer hållbar energiomställning.

Myndighetsavgifter

Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift betalas en gång per år och är avsedda för att täcka de kostnader som kommer av att se till att elnäten i Sverige är säkra och uppfyller gällande säkerhetsstandarder. Alla som använder elnätet i Sverige ska känna sig trygga med det. Det finns extrema krafter i elnätet och det är därmed väldigt viktigt att alla elnät blir kontrollerade titt som tätt.

Överuttagsavgift

En straffavgift är aldrig kul men just denna är inte vanligt förekommande. Vi, som elnätsbolag, tar ut en avgift om det skulle visa sig att du använt för mycket el på en och samma gång. Denna straffavgift undviker du genom att ha rätt säkringsstorlek i förhållande till hur mycket el du förbrukar samtidigt. Det här har alla elinstallatörer koll på så fråga ett proffs om du är osäker. Klicka här för att komma till en lokal elinstallatör. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energiomställningen

Energiomställningen är övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och energieffektivitet för att minska koldioxidutsläpp och bekämpa klimatförändringar. I denna omställning spelar elnätet en central roll.

  1. Ökad användning av förnybar energi: Elnätet möjliggör integrationen av förnybara energikällor som sol- och vindkraft genom att transportera den producerade elen från avlägsna platser till befolkade områden.
  2. Decentraliserad energiproduktion: Genom smarta elnät kan lokala förnybara energikällor, såsom solpaneler på hustak, integreras i elnätet och leverera överskottsel till det allmänna elnätet.
  3. Energieffektivitet: Elnätet möjliggör användning av elektrisk energi på platser där den behövs mest, vilket minskar energiförluster och ökar effektiviteten i energianvändningen.
  4. Flexibilitet och lagring: Elnätet behöver utvecklas för att hantera fluktuerande produktion från förnybara energikällor genom att integrera tekniker för energilagring och flexibel efterfrågehantering.
  5. Digitalisering och automatisering: Elnätet utvecklas med tekniska innovationer såsom smarta mätare och avancerad dataanalys för att övervaka och styra elnätet mer effektivt och förbättra tillförlitligheten.

Sammanfattningsvis, energiomställningen inom elnätet handlar om att anpassa infrastrukturen för att möjliggöra en övergång till förnybara energikällor, förbättra effektiviteten och flexibiliteten, samt minska koldioxidutsläppen för att skapa ett hållbart och elektrifierat samhälle.

Har du fler krångliga ord du tycker att vi borde förklara?

Skicka ett mail till oss på kommunikation@sundsvallelnat.se - vi fyller på!

Var informationen på sidan till hjälp?