2024 års rapport om hur vi följer neutralitetsreglerna

Varje år lämnar vi en rapport där vi talar om hur vi arbetar med de punkter som finns i vår övervakningsplan, för att följa neutralitetsreglerna.

Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en övervakningsplan som beskriver hur man säkerställer att verksamheten inte korssubventionerar elhandel eller elproduktion, och att inget elhandelsföretag diskrimineras eller favoriseras.

Läs mer om neutralitetsreglerna och ta del av den senaste rapporten.

Var informationen på sidan till hjälp?