Effektabonnemang högspänning

Högspänningsabonnemang är för stora industrier som behöver mycket kraft. Det ger tillgång till elektricitet med mycket hög spänning för att driva stora maskiner och möta företagens energibehov effektivt.

Effektabonnemang högspänning 11 kV

Priserna gäller från 2024-01-01 och tills vidare.

Priskomponenter

Pris

Fast avgift

26165 kr/år

Elöverföring

3,9 öre/kWh

Aktiv effekt

252 kr/kW, år*

Aktiv effekt höglasttid

330 kr/kW, år*

Reaktiv effekt

108 kr/kVAr, år*

*Aktiv effekt

Den aktiva effekten beräknas på följande sätt:
252 kronor x månadens maxeffekt / 366 dagar x antal dagar i månaden.

*Höglasttid

Den aktiva effekten beräknas på följande sätt:
330 kronor x månadens maxeffekt / 152 dagar x antal dagar i månaden.

Höglasttid avser november-mars mån-fre 06.00-22.00.

*Reaktiv effekt

Den aktiva effekten beräknas på följande sätt:
108 kronor x månadens reaktiva maxeffekt / 366 dagar x antal dagar i månaden.
Läs mer under Tillämpningsavgifter.

Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift betalas en gång per år och är avsedda för att täcka de kostnader som kommer av att se till att elnäten i Sverige är säkra och uppfyller gällande säkerhetsstandarder. Alla som använder elnätet i Sverige ska känna sig trygga med det. Det finns extrema krafter i elnätet och det är därmed väldigt viktigt att alla elnät blir kontrollerade titt som tätt.

Dessa kostnader faktureras på fakturan som avser januari.

Myndighetsavgift


Elberedskapsavgift

2129 kr/år

Elsäkerhetsavgift

905 kr/år

Nätövervakningsavgift

870 kr/år


Energiskatt betalar alla som har ett elnätsavtal. Den slanten går via oss och vidare till regeringen. Det betyder att vi egentligen bara sköter det administrativa åt regeringen. Regeringen, i sin tur, använder energiskatten till att stödja olika samhällstjänster eller för att uppmuntra till en mer hållbar energiomställning.

Energiskatt


Energiskatt

42,8 öre/kWh

Samtliga priser på sidan är exklusive moms.

Aktiv effekt

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande värde är den högsta uppmätta effekten under respektive månad.

Aktiv effekt höglasttid

  • Faktureringsgrundande är den högsta uppmätta effekten under höglasttid.
    (Nov-mars mån-fre 06.00-22.00)

Reaktiv effekt

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = reaktiv energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande är effektuttaget överstigande 30% av uppmätt aktiv effekt.
  • Procentsatsen avser förhållandet mellan det högsta under månaden uppmätta värdet på uttagen reaktiv 1- timmeseffekt i kVAr respektive aktiv effekt i kW.