Säkringsabonnemang företag

Här hittar du, som företagare, våra abonnemang.

Säkringsabonnemang lägenhet

Säkringsstorlek

Fast avgift

Elöverföring

16 A

1 292 kr/år
(3,53 kr/dag)

27,6 öre/kWh

20 A

3 276 kr/år
(8,95 kr/dag)

27,6 öre/kWh

25 A

 

3 948 kr/år
(10,79 kr/dag)

27,6 öre/kWh

Alla priser är exklusive moms


Säkringsabonnemang

 

Säkringsstorlek

Fast avgift

Elöverföring

16 A

3 524 kr/år
(9,63 kr/dag)

20,1 öre/kWh

20 A

5 468 kr/år
(14,94 kr/dag)

20,1 öre/kWh

25 A

7 420 kr/år
(20,27 kr/dag)

20,1 öre/kWh

35 A

10 224 kr/år
(27,93 kr/dag)

20,1 öre/kWh

50 A

14 308 kr/år
(39,09 kr/dag)

20,1 öre/kWh

63 A

18 432 kr/år
(50,36 kr/dag)

20,1 öre/kWh

Alla priser är exklusive moms.

Exempel:
Abonnemang: Lägenhet 16 A
Januari månad, elöverföring: 200 kWh

Fast avgift: 1292 kr / 366 dagar x 31 dagar = 109,43 kr
Elöverföring: 200 kWh x 27,60 öre / 100 = 55,20 kr

Observera att det är skottår vilket betyder att din fasta avgift, per år, delas på 366 dagar under 2024.

Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift betalas en gång per år och är avsedda för att täcka de kostnader som kommer av att se till att elnäten i Sverige är säkra och uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

Dessa kostnader faktureras på fakturan som avser januari.

Myndighetsavgift


Elberedskapsavgift

39,20 kr/år

Elsäkerhetsavgift

11,10 kr/år

Nätövervakningsavgift

4,35 kr/år

Alla priser är exlusive moms

Energiskatt betalar alla som har ett elnätsavtal. Den slanten går via oss och vidare till regeringen. Det betyder att vi egentligen bara sköter det administrativa åt regeringen. Regeringen, i sin tur, använder energiskatten till att stödja olika samhällstjänster eller för att uppmuntra till en mer hållbar energiomställning.

Energiskatt


Energiskatt

42,8 öre/kWh

Priset är exklusive moms

Den fasta avgiften baseras på storleken på din mätarsäkring i ampere. Endast auktoriserade elinstallatörer får ändra den och måste meddela nätbolaget skriftligen. Tarifferna gäller under vanliga förhållanden, men om det är något speciellt kan andra avgifter tillkomma. Du får bara ändra tarifftyp en gång per år. Övriga villkor regleras antingen av Konsumentavtalsvillkor eller Näringsavtalsvillkor. Tiderna anges enligt svensk normaltid och du kan begära att Energimarknadsinspektionen granskar om avgifterna är rimliga.

Tariff 16 A för lägenheter
Denna tarifftyp är för lägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och ett gemensamt fastighetsabonnemang. Det gäller för byggnader med minst tre lägenheter. Notera att detta inte inkluderar hus som är sammanbyggda som kedjehus eller radhus. Detta gäller också för lägenheter med enfasanslutning på 25 ampere.

Tariff 20A och 25A för lägenheter
Dessa tarifftyper är för lägenheter med trefasanslutning på 20 respektive 25 ampere och har i övrigt liknande villkor som tariffen för 16A-lägenheter.

Från oss får du en faktura en gång i månaden och det finns lite olika sätt att få den levererad.

E-faktura via din internetbank: E-faktura är enkelt och säkert. De elektroniska fakturorna är försedda med ett skydd så att inga uppgifter i fakturan kan förändras eller läsas av någon annan än dig. För att kunna betala dina räkningar med e-faktura krävs att du är ansluten till en internetbank. Det är via din internetbank som du anmäler dig till elektronisk faktura, det går alltså inte att beställa via oss.

Byter du bank eller har ett nytt kontonummer måste du själv först avsluta e-fakturan på det gamla kontot och därefter anmäla på nytt via det nya kontot.

Autogiro för automatisk betalning:

Med autogiro för din elnätsfaktura behöver du aldrig vara orolig för att missa någon betalning. Den dag fakturan ska betalas överförs dina pengar automatiskt från ditt bankkonto. Att ha autogiro är både enkelt och bekvämt. Tänk på att du måste ha täckning på ditt konto för att pengar ska kunna dras. Anmälan kan du göra via din bank eller genom att ladda ner blanketten för anmälan om autogiro Pdf, 235.4 kB..

Byter du bank eller kontonummer behöver du göra en ny anmälan.

Pappersfaktura: Det börjar alltid med en pappersfaktura hos oss. Det betyder att du själv behöver göra ett aktivt val om du vill ändra till ett annat betalningsalternativ.Hitta dina fakturor på
Mina sidor

Se över dina fakturor och din förbrukning på Mina sidor.

Var informationen på sidan till hjälp?