Vår ekonomi

Sundsvall Elnät har en stabil ekonomisk utveckling, samtidigt som bolaget tar ut skäliga elnätsavgifter för att kunna göra nödvändiga investeringar i elnätet till nytta för dig som kund.

Det visar den årligt återkommande undersökningen Nils Holgersson som bostadsorganisationerna genomför. År efter år ligger Sundsvall Elnät bra till i undersökningen som genomförs bland landets närmare 170 elnätbolag. Under flera år har vi även placerat oss bäst i länet i samma undersökning.

Investeringar som är vanligt återkommande för bolaget är förbättringsåtgärder av tillgängligheten i nätet för färre strömavbrott och åtgärder för att smartare elnät så att Sundsvallsborna ska kunna agera mer energismart. Andra vanliga investeringar är underhåll av befintligt elnät och en utbyggnad av ny nätinfrastruktur i anslutning till stadens nybyggnationer. Bolaget investerar även betydande summor för en utbyggnad av fiberätet i stan då Sundvall Elnät är största delägare till kommunala fibernätsbolaget ServaNet.