Våra elmätare blir smarta

Mellan år 2020 och 2025 byter vi ut alla elmätare i vårt område. Detta efter att regeringen tagit ett beslut om krav på nya funktioner i elmätare.

Funktioner som bland annat möjliggör registrering av mätvärden var 15:e minut, till skillnad från dagens timvärden. Den nya elmätaren underlättar för dig som är intresserad av energibesparingar och som vill vara aktiv på elmarknaden. Dessutom främjar den en tillförlitlig och effektiv nätdrift samt ger möjlighet en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel.

VARFÖR BYTER VI?

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsbolag i Sverige behöver byta ut sina elmätare innan år 2025.

NÄR BYTER VI?

Totalt är det cirka 27 000 elmätare som ska bytas ut och arbetet kommer att ske i flera etapper.
Det betyder att det kan dröja innan vi påbörjar den etapp du tillhör och när vi byter din elmätare. Målsättningen är att byta ut 800 elmätare i månaden och vår förhoppning är att vi klara med arbetet 2023.

VILKA BYTER?

Vi har anlitat Lundins Elektriska för att genomföra bytet av elmätare och det är till Lundins Elektriska du vänder dig om du har frågor om exempelvis tidsbokning.

Vår entreprenör kommer att arbeta områdesvis och när ditt område är på tur får du ett informationsbrev, av oss, skickat till den adress där du är folkbokförd.

SKA JAG FÖRBEREDA NÅGOT INFÖR BYTET?

Vi är väldigt tacksamma om du plockar bort saker som blockerar mätaren, detta för att montören behöver stå framför mätaren vi bytet.

SKA JAG BETALA FÖR BYTET AV MÄTARE?

Som kund betalar du ingen separat avgift för bytet av mätare.
Det är vi som nätägare som äger mätaren och du äger mätplatsen. Som fastighetsägare ansvarar du för din elanläggning. Elmätaren tillhör elnätsbolaget och kostnaden för drift och förnyelse tas ut igenom ordinarie elnätsavgifter.

BEHÖVER JAG VARA HEMMA VID TILLFÄLLET?

Det här gäller för dig som bor i villa:
Om elmätaren sitter tillgänglig utanför din bostad behöver du inte vara hemma under mätarbytet. Sitter däremot elmätaren inne i din bostad behöver en vuxen person över 18 år släppa in oss. Är ingen hemma när vi kommer kontaktar vi dig för att boka in en tid. Det är inte möjligt att boka tid på förhand.

Det här gäller för dig som bor i lägenhet:
Då vi inte har någon tillgång till huvudnycklar behöver Lundins Elektriska boka en tid med dig.
Information om när mätarbytet sker i fastigheten sätts upp i trapphus/lägenhetsdörr en tid innan bytestillfället.

Det här gäller för företag:
Mest vanligt är det att elmätaren sitter på fasaden vilket betyder att lokalen inte behöver vara bemannad under besökstillfället. Lundins Elektriska bokar en tid med dig som ägare av lokalen om du önskar vara på plats vid bytet.