Information om pågående mätarbyten

Har någon försökt nå dig från telefonnummer 060-6585630? Numret tillhör Sundsvall Elnäts mätaravdelning

och de vill då komma i kontakt med dig angående mätarbyte. Kontakta vårt kundcenter på 0200-120 035 så hjälper de dig vidare till rätt person.