Vi ser till att det lyser i Sundsvall

Kanske tar du elen för given. Du stoppar kontakten i väggen och omedelbart förväntar du dig att lampan lyser upp rummet.

För oss är det ingen självklarhet, däremot är det vår vardag att du ska kunna ta strömmen för given. När lampan inte tänds och du inte kan ladda mobilen spelar väder, högtid eller klockslag ingen roll. Vi rycker alltid ut för att hjälpa dig och med våra krafter ser vi till att det lyser hos dig igen.

365 dagar om året förser vi Sundsvall med ström. Ett arbete som kräver kunnande och noggrannhet i att ständigt utveckla stadens elnät. Syftet; att leverera el och lysa upp Sundsvall utan vare sig avbrott eller avkall på säkerheten. Med vår unika elektriska kraft så har vi inte bara varit ett avgörande inslag i historien. Vår elektriska kraft kommer även att vara en viktig kugge i maskineriet för Sundsvalls framtid – för en hållbar framtid där alltmer elektrifieras.